Splint GME 6 x 16 zur Befestigung der Einschubbleche in den CELETTE Modultraversen.

CELETTE - GME6x16

CELETTE - GME6x16CELETTE - GME6x16

Beschreibung

Splint GME 6 x 16 für CELETTE Modultraversen.

Zubehörprodukte

955.9412
Satz MB-Spezialtraversen (2 Stück) A2 + B2 zur Verwendung mit 955.9012 Modultraversen-Grundsatz.Zusatz-Traverse C3 zur Verwedung mit Satz Modultraversen 955.9012 und 955.9412.